Klachten, opmerkingen of suggesties

EEN KLACHT – UW RECHT – ONZE AANDACHT OM TE VERBETEREN

We streven naar hoge klanttevredenheid. Klachten worden niet snel ingediend. Toch vinden wij het als Choices erg belangrijk om te weten waar de knelpunten liggen en wat u verbeterd zou willen zien. Daarom hebben wij het volgende geregeld voor de behandeling van klachten:

  • Wij informeren u over de wijze waarop u of uw naasten en andere betrokkenen klachten in kunnen dienen en lichten dit toe tijdens het intakegesprek.
  • Wij zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. U kunt zich bij ontevredenheid van het oplossen van uw klacht door ons als organisatie of direct wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.
  • U kunt een klachtenreglement opvragen bij de organisatie. In dit klachtenreglement staat beschreven op welke wijze er wordt omgegaan met klachten.

Hieronder geven wij een korte toelichting op de van klachten, wie erbij betrokken zijn en wat u van ons als organisatie kunt verwachten. Wij kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren als wij weten waar u tegen aanloopt.

Wie kan een klacht indienen

Cliënten die zorg-/dienstverlening van Choices ontvangen kunnen een klacht indienen.

Betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers en/of zaakwaarnemers van een cliënt kunnen een klacht indienen indien hier schriftelijke toestemming voor gegeven wordt door de cliënt. Dit heeft te maken met de privacy van uw gegevens.

Waarover kunt u een klacht indienen

Een klacht kan zeer uiteenlopend zijn. Bij klachten kunt u denken aan;

  • De omgang met u als cliënt
  • De zorg-/hulpverlening
  • De informatie of voorlichting die u heeft ontvangen is niet voldoende.
  • Het nakomen van afspraken
  • Financiële kosten

Hoe en bij wie kunt een klacht indienen

Wij als organisatie nemen uw klacht uiterst serieus. Wij kunnen u op diverse manieren bijstaan en binnen onze organisatie kunt u met klachten terecht bij de directie.

Tijdens kantooruren kunt u uw klacht kenbaar maken aan Choices, bereikbaar via 076 – 2600100. Buiten kantooruren kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken door een brief te sturen aan Choices, Heerbaan 248, 4817 NL Breda of per e-mail aan klachten@choicesggz.nl.

Hier kunt u tevens het klachtenregelement en/of een klachtformulier opvragen.

De rol van de patiënten vertrouwenspersoon

U kunt bij de patiënten vertrouwenspersoon (pvp) terecht met alle klachten. De pvp weet welke rechten en plichten u als cliënt heeft. Hebt u een klacht, dan adviseert de pvp u wat u kunt doen. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek te voeren met de hulpverleners. Zo’n gesprek kan de pvp samen met u voeren. Hij kan ook samen met u een brief opstellen voor de hulpverleners. U kunt als u de hulp wenst van een vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met stichting pvp, bereikbaar via www.pvp.nl of 0900 – 444 88 88.

De rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris

U kunt zich direct, of als we er niet uitkomen en u bent niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klachtenformulier onafhankelijke klachtenfunctionaris

Vanuit daar wordt er contact met u opgenomen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. De onafhankelijke klachtenfunctionaris tot een bevredigende oplossing te komen

De rol van de geschillencommissie

Mocht de oplossing niet bevredigend zijn voor dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen bij de geschillencommissie. De werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden door op de volgende link te klikken:

Procedure geschillencommissie 

Klachtenformulier geschillencommissie