Alcohol

Alcoholverslaving is een van de meest voorkomende vorm van verslaving. Je bent echt niet de enige.

De werking van alcohol

Alcohol verdooft, het heeft tien minuten nodig om de hersenen te bereiken en te verdoven Dit heeft allerlei effecten op je stemming en gedrag. Zo vallen remmingen weg, het geheugen en concentratie nemen af en zelfkritiek verdwijnt. Hoe meer er gedronken wordt, hoe sterker de effecten.

De effecten van alcohol

 • Ontspannen – ontremd – vrolijk
  De polsslag en ademhaling versnellen. Er ontstaat een warm gevoel. Smaak, reuk en gezichtsvermogen gaan achteruit. De eetlust neemt toe en men moet vaker plassen.
 • Aangeschoten – tipsy
  Stemming en gedrag veranderen duidelijk. Zelfoverschatting kan optreden. Geheugen, reactiesnelheid en coördinatie verminderen en het beoordelen van situaties gaat moeilijker. Links en rechts van de gezichtsas neemt men steeds minder waar (tunneleffect).
 • Zat – dronken
  Alle eerder genoemde effecten versterken. Men gaat zich overdreven emotioneel gedragen en zelfkritiek verdwijnt. Er ontstaat een rood opgezwollen gezicht en de pupillen vergroten. Misselijkheid en braken.
 • Laveloos
  Zintuigen verdoven en warrig en afwezig; wat men hoort en ziet dringt nauwelijks door.
 • Knock-out
  Ademhaling en polsslag vertragen zo sterk dat men in coma kan raken en zelfs doodgaan: de ademhaling stopt of men krijgt een hartstilstand.

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoonsgebonden factoren van degene die het middel gebruikt. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Gezondheidsrisico’s

Teveel en te vaak drinken kan een hoge bloeddruk, hersenbloedingen en hartklachten veroorzaken. Het kan zwanger worden moeilijk maken. Mannen kunnen last krijgen van (soms onherstelbare) impotentieklachten. Bij vrouwen kan het de menstruatiecyclus verstoren.
Jarenlang overmatig alcoholgebruik kan leiden tot ernstige schade aan de lever en hersenen. De leverziekte ‘levercirrose’ is meestal dodelijk. Door hersenschade kunt u minder goed nadenken en onthouden. Het kan ook leiden tot ernstige verwardheid en waandenkbeelden.
Organen die in contact komen met alcohol lopen een verhoogde kans op kanker, bijvoorbeeld de mond, keel, maag en alvleesklier. Vrouwen die teveel drinken hebben ook meer risico op borstkanker.

Drinken op jonge leeftijd
Drinken op jonge leeftijd kan schade toebrengen aan de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Pas op de leeftijd van ongeveer 24 jaar zijn de hersenen volgroeid. Veel drank is slecht voor maag en lever en de hormoonhuishouding. Het zorgt voor hersenschade juist omdat de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Het vermindert ook de concentratie en schoolprestaties.

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest