Gamen

Net als veel andere verslavingen begint het vaak als iets heel onschuldigs; een computerspelletje spelen is immers de normaalste zaak van de wereld. Voor de meeste mensen zal dit dan ook geen enkel probleem opleveren. Uit onderzoek blijkt dat 20% van de mensen die een computerspelletje speelt, dit zo graag doet dat hij/zij het risico loopt hier verslaafd aan te raken.

Algemene (mogelijke) kenmerken van iemand die verslaafd is aan gamen zijn:

  • Verwaarlozing van contacten met familie, school en/of werk
  • Verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne
  • Obsessieve gedachten

De gevolgen hiervan zijn vaak gezondheidsproblemen en persoonlijke schade op lange termijn doordat opleiding / carrière niet goed wordt uitgevoerd en sociale contacten vervallen. Een gameverslaving is het beste te vergelijken met een gokverslaving; zij hebben min of meer dezelfde gedachte: ‘De volgende keer zal ik winnen’. Een bijkomstig probleem van gameverslaving is dat de verslaafde vaak gebruik maakt van (onschuldige) stimulerende middelen zoals Red Bull, koffie, sigaretten of soms zelfs soft en/of harddrugs om maar te kunnen blijven gamen.

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest