Internet

Internetverslaving begint vaak als hobby waar steeds meer tijd in gestoken wordt en uiteindelijk resulteert in een manier van leven waarbij internetgebruik centraal staat en ten koste gaat van het andere ‘normale leven’. Er zijn verschillende redenen waarom mensen graag (buitensporig) veel internetten en dus ook verschillende typen internetverslavingen te onderscheiden.

  • Een van de meest voorkomende internetverslavingen is pornoverslaving. Deze verslaving gaat zoals wellicht is te vermoeden vaak samen met een seksverslaving. Een manier voor de seksverslaafde om zijn behoefte te bevredigen is het bekijken van porno.
  • Een andere vorm van internetverslaving is chatverslaving. Opmerkelijk om hierbij te vermelden is dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar het meeste chatten en dat onder deze groep dus ook de meeste chatverslaafden zijn. Dit is dus een verslaving die ook zeer jonge mensen kan overkomen en behoorlijk gevolgen kan hebben doordat de verslaafde niet het gevoel heeft dat het in een sociaal isolement raakt, maar wel dat risico loopt.
  • De laatste veelvoorkomende internetverslaving is gameverslaving. Een gameverslaving hoeft niet per definitie een internetverslaving te zijn, maar we zien dat juist de groep die via internet games speelt vaak verslaafd raakt. Doordat deze groep continu met mensen over de hele wereld ‘de strijd aangaat’ kan dit erg verslavend zijn.

Symptomen van internetverslaving

Er zijn verschillende kenmerken die horen bij een internetverslaving welke veelal overeenkomen met algemene verslavingskenmerken. Mensen die echt een internetverslaving hebben zetten andere activiteiten, zoals afspraken, eten en slapen steeds meer hiervoor opzij, om nog meer tijd aan het internet te kunnen besteden. Wanneer er geen mogelijkheid is om van internet gebruik te maken, voelt iemand met een internetverslaving zich vaak onrustig.

  • Langer online zijn dan gewoonlijk
  • Internet- of spelgebruik ontkennen en verstoppen voor anderen
  • Afname van interesse voor offline recreatie
  • Afname van interesse voor zelfverzorging zoals hygiëne, slaap en voedsel
  • Sociale terugtrekking van familie en vrienden, terugtrekking van werk en/of school
  • Voortzetten van een activiteit (bv. online spel), ondanks zijn negatieve fysieke, emotionele, relationele of professionele gevolgen

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest