XTC

XTC is een synthetisch middel met een oppeppende werking en heeft een bewustzijn veranderend effect. XTC is te koop in de vorm van pillen, capsules en poeders. Pillen hebben verschillende kleuren en vormen en zijn vaak voorzien van een afbeelding.

De werking van XTC

Amfetamine is een langwerkend stimulerend middel. Het stimuleert het centrale zenuwstelsel. De beschikbare energie neemt bij de gebruiker fors toe. Andere namen zijn ‘pep’ en simpelweg ‘s’

De effecten van XTC

De effecten van ecstasy hangen o.a. af van de soort pil, de sterkte ervan (dosering) en de ingenomen hoeveelheid. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Lichamelijke effecten

  • Verwijde pupillen;
  • Verhoogde hartslag en verhoogde lichaamstemperatuur;
  • Stijf gevoel in de kaken;
  • Verlies van eetlust;
  • Droge mond, droge keel;
  • Soms misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid. Af en toe zijn de bewegingen moeilijk te coördineren. Deze onaangename bijeffecten kunnen tot paniek leiden.

Geestelijke effecten

  • Stimulerend: geeft een wakker en opgewekt gevoel;
  • Bewustzijn veranderend: muziek en kleuren worden anders waargenomen;
  • Empatisch: meer behoefte aan contact en intimiteit, vandaar de bijnaam ‘love drug’;
  • Als na-effect: een prettige of juist neerslachtige, lusteloze stemming de dag(-en) erna.

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoonsgebonden factoren van degene die het middel gebruikt. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Gezondheidsrisico’s

Overdosering met acute gezondheidsrisico’s komen veelvuldig voor. Ongeteste XTC-pillen kunnen bovendien sporen van gevaarlijke stoffen bevatten

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest